وکالتنامه و قرارداد وکالت چیست؟

وکالتنامه و قرارداد، فرم چاپی سه نسخه ای میباشد که از سوی کانون وکلا در اختیار کارآموزان و وکلای دادگستری قرار میگیرد.نسخه اول که عموماً به رنگ خاکستری است مخصوص دادگاه،نسخه دوم که به رنگ صورتی است مخصوص موکل و نسخه سوم که به رنگ آبی است مخصوص وکیل میباشد.

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185