چگونه چک بنویسیم؟

همانگونه كه قانون گذار در ماده 2 قانون چك اعلام داشته چك در حكم سند لازم الاجرا است و همچنين نوشته اي است كه به موجب آن ، صادركننده چك ،وجوهي را كه نزد بانك محال عليه دارد تمام يا بخشي را مسترد و يا به ديگري واگذار مي كند. به طوري كه قيد شد با توجه به سند لازم الاجرا بودن چك قابل صدور اجرائيه است . اغلب مردم به دليل ناآگاهي و استفاده ناصحيح از چك به دردسر افتاده اند و مشكلات جدي براي خود و خانواده هايشان ساخته اند.
بسياري از مردم به اين امر مهم توجه چنداني ندارند كه اگر نكات امنيتي لازم را موقع صدور چك به كار نبرند در آينده چه خطراتي شامل حالشان مي گردد.
به همين سبب با توجه به نگارش چك كه از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است لازم است اصولي را مد نظر داشته باشيم تا احتمال سوء استفاده از آن توسط افراد ديگر ، بصورت كامل قطع يا كاهش يابد . براي اينكه با نحوه نوشتن صحيح چك آشنا شويم مطالب زير خاطرنشان مي گردد.
– در هنگام نگارش چك موكدا تاكيد مي گردد كه چك را با قلم و دست خط خودتان و همچنين با خط خوش و با آرامش بنويسيد تا فاصله كلمات و اندازه آنها يكسان باشد.
– جهت نگارش صرفا متن چك را با خودنويس يا حداقل با روان نويس به جاي خودكار بنويسيد.
– عدم نگارش تاريخ به اين معناست كه دارنده چك هر زمان كه بخواهد مي تواند به بانك مراجعه و مبلغ چك را دريافت كند. بهتر است تاريخ چك هم به عدد و هم به حروف نوشته شود تا احتمال جعل و اعمال تغييرات در آن توسط سايرين كاهش يابد.
– جهت بالا بردن امنيت چك يك كاربن برعكس را هنگام نوشتن چك پشت برگه چك بگذاريد تا نوشته خودتان پشت چك ظاهر گردد.
– چسب زدن روي چك يك عمل مرسوم و غيرقابل اعتمادي است. چسب با كوچكترين حرارتي از روي چك جدا شده و امنيتي ايجاد نمي كند.
– نوشتن عبارات فاقد قلم خوردگي روي متن چك نيز روش مرسومي است در حالي كه هر چند اين روش خوب است چنانچه بانك با چكي مواجه گردد كه روي آ ن اين عبارت درج شده و در پشت آن با پشت نويسي اصلاح گرديده اقدام به پرداخت آن خواهد كرد.
– پيشنهاد مي گردد در هنگام درج مبلغ حروفي به جاي نوشتن مثلا چهارصد ميليون ريال معادل چهل ميليون تومان بنويسيد چهارصد ميليون ريال كه نصف آن بيست ميليون تومان است ؛ يا كه ربع آن 10 ميليون تومان است ؛ يا كه ثمن آن پنج ميليون تومان است.
– نگارش مبلغ روي محل بريده شده كاغذ چك به نحوي كه بخشي از نوشته روي چك و بخش ديگر روي ته چك درج گردد. بدين ترتيب چك به علاوه ته چك يك كلمه صحيح حاصل شود.
– در وجه چك مبلغ را به اسم شخص بنويسيد و تا مي توانيد از نوشتن كلمه حامل خودداري كنيد و همچنين پس از نوشتن نام شخص جهت جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي در وجه چك درج كنيد كه چك بابت چه منظوري و به چه علتي صادر شده است. تا در آينده دچار مشكل نشويد.
– به هنگام نگارش مبلغ عددي توجه داشته باشيد كه با كمترين فاصله اعداد را با خط خوش و خوانا نوشته و در آخرين عدد مقداري خط تيره ممتد بكشيد.
– در انتخاب امضا سعي كنيد امضايي انتخاب نكنيد كه ساده و قابل جعل باشد.
در پايان از چك صادر شده يك برگ فتوكپي تهيه كرده و آن را تا هنگام وصول در بانك نزد خود نگه داريد.

نويسنده: وحيد اماني

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185