متن و عبارات قرارداد باید چگونه باشد؟

عبارات قرارداد باید صریح و واضح باشند؛ به‌نحوی که امکان چندین برداشت مختلف از یک عبارت منتفی باشد.

🔹همیشه این نکته را مد نظر داشته باشید که زیبایی و اختصار کلام نباید موجب مبهم شدن متن شود.

🔹قالب‌دهی مناسب به قرارداد: بدین معنی که قرارداد از قسمت‌های مشخصی تشکیل شده باشد و مطالب مرتبط با هم تحت یک عنوان خاص در قرارداد، جای گیرند.

🔹 امضای قرارداد: از آنجایی که همه قرارداد‌ها تک‌صفحه‌ای نیستند و عدم امضای همه صفحات قرار داد ممکن است اختلافاتی در خصوص اجرای قرارداد پدید آورد، پیشنهاد می‌شود که همه صفحات قرارداد توسط طرفین امضا شود و صرفا به مهر اکتفا نشود.

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185