دادرسی اطفال در اسناد مختلف

دادرسی اطفال در اسناد مختلف

دادرسی اطفال براساس برخوردی حاوی اغماض به مفهوم خاص کلمه بنا نشده، بلکه اصل بر آن است که واکنش نسبت به ارتکاب خلاف توسط نوجوان آن گونه باشد تا باعث بازپروری وی شود و به راه حل های سازنده مبتنی بر بازگشت به جامعه اهمیت ویژه بخشد. قوانین ملی کشورها و اسناد بین المللی بر تحقق دادرسی عادلانه تأکید دارند. قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای مدیریت دادگستری جهت نوجوانان مقرر می دارد: نوجوانان تحت بازداشت تا زمان محاکمه از کلیه حقوق و تضمین های مندرج در قواعد « حداقل قواعد استاندارد رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد برخوردار خواهند بود.
مهمترین اسناد بین المللی در دادرسی اطفال عبارت است از: اعلامیۀ حقوق کودک، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، اعلامیۀ حقوق کودک، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژۀ نوجوانان، مقررات پکن، رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی، کنوانسیون حقوق کودک… امروزه کلیۀ کشورها به سمت قانونگذاری خاص نسبت به اطفال درحوزۀ کیفری تمایل دارند ومقنن ایران نیز در چند دهۀ اخیر گام های مثبتی به این سمت برداشته است.
اصول رسیدگی به جرایم اطفال عبارتنداز: غیر علنی بودن دادگاه، منع افشای جریان دادرسی، نقش دادگاه در تحقیقات، احضار اطفال از طریق ولی، تجدیدنظر در مجازات، رسیدگی مستقیم، استفاده از وکیل مدافع… متون مذکور در ذیل به مسئلۀ دادرسی اطفال پرداخته اند:

دادرسی اطفال در اسناد بین المللی
قوانین ملی کشورها و اسناد بین المللی بر تحقق دادرسی عادلانه تأکید دارند. ماده هرکسی که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه « 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های میثاق بین المللی مدنی » لازم برای دفاع او تأمین شده باشد و تقصیر او کاملاً محرز گردیده سیاسی نیز برهمین امر دلالت دارد. قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای مدیریت نوجوانان تحت بازداشت تا زمان محاکمه از کلیه «: دادگستری جهت نوجوانان مقرر می دارد حقوق و تضمین های مندرج در قواعد حاقل قواعد استاندارد رفتار با زندانیان مصوب
سازمان ملل متحد برخوردار خواهند بود.
تا کنون حدود 80 سند بین المللی درخصوص دادرسی اطفال تنظیم و تصویب شده است. مهمترین اسناد بین المللی در دادرسی اطفال عبارت است از:
اعلامیۀ حقوق کودک(1924میلادی)
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر –
اعلامیۀ حقوق کودک(1959میلادی)
میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966میلادی)
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( 1966میلادی)

حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژۀ نوجوانان

-مقررات پکن(1985میلادی)
رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان –
رهنمودهای ریاض(1990میلادی)
مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (1990میلادی)
پیمان نامۀ حقوق کودک(1989میلادی)
توجه به دادرسی افتراقی در خصوص جرایم اطفال به ابتدای قرن بیستم بر میگردد. ضرورت اتخاذ سیاست های افتراقی نسبت به کودک ناشی از اهمیت دورۀ کودکی در شکل گیری شخصیت انسان است. امروزه کلیۀ کشورها به سمت قانونگذاری خاص نسبت به اطفال درحوزۀ کیفری تمایل دارند ومقنن ایران نیز در چند دهۀ اخیر گام های مثبتی به این سمت برداشته است.

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *