مطالب توسط mina mazaheri

‌ ‌‌‌چـشم‌انداز‌ وکیل دادگستری،خدمتگزار عدالت

سخنرانی نایب رئیس کانون وکلای اصفهان آقای مصطفی انـوری‌زاده‌ در‌ جـمع‌ وکـلاء و مراسم تحلیف کارآموزان وکالت حدود هشتاد سال است که از عمر وکالت‌ دادگستری به‌ شکا نـوین آن می‌گذرد.اما متأسفانه‌ این شغل شریف به نسبت طول عمرش‌،تکامل نیافته‌ و رشـد کمی‌ و کیفی‌ ننموده اسـت.هـرچند کانون‌ وکلای دادگستری می‌باست مرکز علوم قضائی و […]